خوش آمدید عزیز

لایسنس گذاری بر روی اسکریپت های پایتونی


عاقا مستقیم سورس رو میزارم

یه قسمت کلاینت مانند داره و یه قسمت سرور

توی قسمت کلاینت باید یه عددی (من گذاشتم برای خودم 1384) رو بجای rand بزارید

این سورس کلاینت

import platform,socket,re,uuid,json,psutil,logging,base64,hashlib,os

rand = 1384

def getSystemInfo():
  try:
    info={}
    info['platform']=platform.system()
    info['platform-release']=platform.release()
    info['platform-version']=platform.version()
    info['architecture']=platform.machine()
    info['hostname']=socket.gethostname()
    info['ip-address']=socket.gethostbyname(socket.gethostname())
    info['mac-address']=':'.join(re.findall('..', '%012x' % uuid.getnode()))
    info['processor']=platform.processor()
    info['ram']=str(round(psutil.virtual_memory().total / (1024.0 **3)))+" GB"
    return json.dumps(info)
  except Exception as e:
    logging.exception(e)
def get_serial():
  text = base64.b64encode(getSystemInfo().encode()).decode()
  text2 = hashlib.sha256(hashlib.md5(("".join(sorted(text))).encode()).hexdigest().encode()).hexdigest()
  text3 = "".join(sorted(text2))
  text4 = hashlib.md5(text3.encode()).hexdigest()
  return text4
def is_it_serial(serial):
  global rand
  ser_created_system = serial_creator(get_serial()[:10],rand)
  ser_created_user = serial
  if ser_created_system == ser_created_user:
    return True
  else:
    return False
  
def serial_creator(serial,rand):
  ser = serial
  for i in range(10):
    ser = hashlib.md5(ser.encode()).hexdigest()
  return ser

try:
  verify_code = open("/serial_verifyer/conf.config",'r').read()
  if is_it_serial(verify_code):
    print("correct!")
  else:
    print("serial number is not correct :( ")
except:
  try:
    os.mkdir("/serial_verifyer")
  except:
    pass
  serial_code = "%s_%s" % (get_serial()[:10],rand)
  print(serial_code)
  verify_code = input("Enter the verify code : ")
  if is_it_serial(verify_code):
    print("correct!")
    open("/serial_verifyer/conf.config",'w').write(verify_code)
  else:
    print("serial number is not correct :( ")

 

نکته بعدی تو استفاده از قسمت کلاینت اینه که  کل برنامتونو میزارید داخل یه function مثلا به اسم asdoijasoiosajd و بجای print("correct!") فانکشنتونو صدا میکنید. بجای print("serial number is not correct :( ") هم هرچی خودتون میخواین میزارین برای اینکه بگه آره سریال اشتباهه

و این هم قسمت سرور مانندش :

import hashlib

def serial_creator(serial,rand):
    ser = serial
    for i in range(10):
        ser = hashlib.md5(ser.encode()).hexdigest()
    return ser

data = input("Enter code : ").split("_")
print(serial_creator(data[0],int(data[1])))

و اما چطوری کار میکنه

بعد از اینکه نرم افزار قسمت کلاینت ساخته شد (میتونید همین الان تستش کنین. دقیقا با کپی پیست کردن) و رانش کردید یه کد به شما میده. اون کد رو باید بزنید داخل نرم افزار سرور مانند و بعد از اون سرور مانند هم به شما یه کد دیگه میده که باید اون رو بدید به ارباب رجوع و اون هم بزنه و لاینسنس فعال میشه

ولی چطوری برای دفعات بعدی چک میکنه که درسته لایسنسش؟ میاد یه پوشه درست میکنه تو یه مسیری و یه فایل هم داخلش میزاره و کدی که ما به نرم افزار دادیم رو توش مینویسه و چک میکنه که این کد درسته یا نه. اگه اشتباه بود باید لایسنس جدید براش بزنین :)

و اما چطوری کد درست میشه؟ این کد از اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری درست میشه. میتونید تابع getSystemInfo() رو همینطوری صدا کنین ببینید چی بهتون بر میگرونه :)

شاد باشیییییییییییینننننننن

Name

Email